open/close

מכולה סטנדרטית

Dry container

המכולות היבשות מגיעות בגדלים 20' ו-40' (שימוש כללי) ומיוצרות מאלומיניום או פלדה. למכולות יבשות מאלומיניום קיבולת מטען גדולה יותר ממכולות מפלדה, ולמכולות יבשות מפלדה נפח קו"ב פנימי גדול יותר.

ממדי מכולה

הממדים והקיבולת הספציפיים של מכולות יבשות משתנים בהתאם ליצרן המכולה, גיל המכולה ובעלי המכולה. מפרטי המכולות שמצוינים מטה מהווים דוגמה מייצגת.

מכולה סטנדרטית 20'
נטו משקל - 2,300 ק"ג
קיבולת מטען - 28,180 ק"ג
קיבולת קו"ב - 33.2 m3
אורך פנימי - 5.9 מ'

רוחב פנימי - 2.35 מ'
גובה פנימי  - 2.39 מ'
רוחב פתיחת דלת - 2.34 מ'
גובה פתיחת דלת - 2.28 מ'


מכולה סטנדרטית 40'
נטו משקל - 3,750 ק"ג
קיבולת מטען - 267,000 ק"ג
קיבולת קו"ב - 67.7 m3
אורך פנימי - 12.03 מ'

רוחב פנימי - 2.35 מ'
גובה פנימי  - 2.39 מ'
רוחב פתיחת דלת - 2.34 מ'
גובה פתיחת דלת - 2.28 מ'

  

צור קשר