open/close

מכולות קירור

Reefer Containers

מכולות קירור נועדו לשילוח מוצרים הדורשים בקרת טמפרטורה בזמן ההובלה כגון פירות, ירקות, מוצרי חלב ומוצרי פארמה. המכולה מצוידת ביחידת קירור המחוברת לספק הכוח החשמלי של הספינה המובילה.

ממדי מכולה מקוררת

הממדים והקיבולת הספציפיים של מכולות מקוררות ישתנו בהתאם ליצרן המכולה, גיל המכולה ובעלי המכולה. מפרטי המכולות שמצוינים מטה מהווים דוגמה מייצגת.

מכולת קירור 20'
נטו משקל - 3,080 ק"ג
קיבולת מטען - 27,400 ק"ג
קיבולת קו"ב - 28.3 m3
אורך פנימי - 5.44 מ'

רוחב פנימי - 2.29 מ'
גובה פנימי  - 2.27 מ'
רוחב פתיחת דלת - 2.23 מ'
גובה פתיחת דלת - 2.10 מ'


מכולת קירור 40'
נטו משקל - 4,800 ק"ג
קיבולת מטען - 27,700 ק"ג
קיבולת קו"ב - 59.3 m3
אורך פנימי - 11.56 מ'

רוחב פנימי - 2.28 מ'
גובה פנימי  - 2.25 מ'

קבל הצעת מחיר