open/close

מכולה גבוהה

High Cube

מכולות קוביה יבשות מכילות חלל נוסף לגובה בהשוואה למכולות יבשות. נפח נוסף זה מתקבל בגדלי מכולה 40' ו-45' מפלדה או מאלומיניום.

ממדי מכולת קוביה יבשה

הממדים והקיבולת הספציפיים של מכולות אלו משתנים בהתאם ליצרן, גיל המכולה ובעלי המכולה. מפרטי המכולות המצוינים מטה מהווים דוגמה מייצגת.

מכולת קוביה יבשה 40'
נטו משקל - 3,940 ק"ג
קיבולת מטען - 28,560 ק"ג
קיבולת קו"ב - 76.4 m3
אורך פנימי - 12.3 מ'

רוחב פנימי - 2.35 מ'
גובה פנימי  - 2.70 מ'
רוחב פתיחת דלת - 2.34 מ'
גובה פתיחת דלת - 2.58 מ'


מכולת קוביה יבשה 45'
נטו משקל - 4,820 ק"ג
קיבולת מטען - 27,860 ק"ג
קיבולת קו"ב - 86 m3
אורך פנימי - 13.56 מ'

רוחב פנימי - 2.35 מ'
גובה פנימי  - 2.70 מ'
רוחב פתיחת דלת - 2.34 מ'
גובה פתיחת דלת - 2.58 מ'

קבל הצעת מחיר