open/close

מכולות מערכת תלייה

Garments on hangers (GOH) containers

Hanging garment container

מכולות עם מערכת תלייה (GOH) מאפשרות ללקוח להשתמש במערכת תלייה בעזרת חבלים או מוטות, או שילוב של השניים. מכולות אלה מציעות גמישות גדולה, קיבולת מטען פנימית גדולה יותר וחיסכון בעלויות הובלה וטיפול. המכולות הינן בגדלים 20' ו-40'.

ממדי מכולה עם מערכת תלייה

הממדים הספציפיים של מכולות עם מערכת תלייה ישתנו בהתאם ליצרן המכולה, גיל המכולה ובעלי המכולה. מפרטי המכולות שמצוינים מטה מהווים דוגמה מייצגת.

מכולה עם מערכת תלייה - 20'
משקל נטו - 2,300 ק"ג
קיבולת מטען - 28,180 ק"ג
קיבולת קו"ב - 33.2 m3
אורך פנימי - 5.9 מ'

רוחב פנימי - 2.35 מ'
גובה פנימי - 2.39 מ'
רוחב פתיחת דלת - 2.34 מ'
גובה פתיחת דלת - 2.28 מ'

מכולה עם מערכת תלייה - 40'
נטו משקל - 3,750 ק"ג
קיבולת מטען - 28,750 ק"ג
קיבולת קו"ב - 67.7 m3
אורך פנימי - 12.03 מ'

רוחב פנימי - 2.35 מ'
גובה פנימי - 2.39 מ'
רוחב פתיחת דלת - 2.34 מ'
גובה פתיחת דלת - 2.28 מ'

קבל הצעת מחיר