open/close

הובלה אווירית מבוקרת טמפרטורה

מחלקת פארמה ייעודית

רגישותם הגבוהה של מוצרים מבוקרי טמפרטורה, מחייבת התמחות וניסיון, לשם כך הקמנו יחידה שתפקידה לסייע ללקוח להתמודד עם רגישות המוצרים ועם הרגולציה ההולכת וגוברת בתחום בעולם.

אנו מציעים שירותים לוגיסטיים מבוקרי טמפרטורה, פתרונות אריזה מבוקרים והליך ולידציה לאורך כל שלב בתהליך.
קונסולידציה מבוקרת טמפרטורה - יבוא משלוחים אוויריים: 

  •  איסוף במשאיות מבוקרות מרחבי אירופה
  •  בניית המשלוח להטסה במרלו"ג מבוקר ומאושר GDP ו- CEIV
  •  ביצוע תהליך ביטחון במרלו"ג מבוקר טמפרטורה
  •  שימוש באמצעי אריזה מבוקרי טמפרטורה מתקדמים 
  •  ביצוע תהליך ניהול סיכונים
קבל הצעת מחיר