open/close

הודעה משפטית, מדיניות הפרטיות וכתב ויתור

זכויות יוצרים

כל הזכויות שמורות לחברת © 2018 DSV A/S ("DSV")
כל העתקה או הפצה של חומר באתר DSV למטרות מסחריות אסורה ללא הסכמה מפורשת בכתב מ- DSV.

שימוש באתר

כל שימוש באתר זה והתוכן הנגזר ממנו כפוף להודעה משפטית זו. אם אינך מקבל את ההודעה המשפטית, הנך מתבקש לעזוב את האתר מבלי לדפדף בו.

תוכן

כל תוכן אתר זה, כולל שם המסחר של DSV וסוג הלוגו, וכל סימני המוצר והעיצוב הקשורים, הסיסמאות וכן כל הטקסטים, התמונות והסרטונים ("תוכן") כפופים להגנה על זכויות יוצרים וסימנים מסחריים.
אינך רשאי להעתיק תוכן אתר זה למעט למטרות פרטיות שאינן מסחריות, כאשר כל זכויות היוצרים או הודעות קנייניות אחרות נשמרות. התוכן לא ניתן לשחזור, לשכפול או להפצה מחדש. למעט אם מותר על פי החוק הדני המנדטורי, אינך רשאי להעתיק, להציג, להוריד, להפיץ, לשנות, לשכפל, לפרסם מחדש או לשדר מחדש כל מידע, טקסט, מסמכים או סרטונים הכלולים באתר זה או בכל חלק ממנו בכל אמצעי אלקטרוני או ליצור כל יצירה נגזרת המבוססת על תמונות, טקסט, מסמכים או סרטונים, ללא הסכמה מפורשת בכתב מ – DSV.

כל שמות המוצרים, בין אם הם מופיעים באותיות גדולות או עם סמל הסימן המסחרי, הם סימנים מסחריים של DSV,של שותפיה, חברות קשורות שלה או של מעניקי הרישיונות שלה או של שותפי המיזם המשותף, אלא אם צוין אחרת.
השימוש או השימוש הלא נכון בסימנים מסחריים אלה או בחומרים אחרים, למעט כפי שמתיר זאת, אסור במפורש ועשוי להוות הפרה של למשל חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר ו/או כל חקיקה רלוונטית אחרת.

DSV מודעת לכך ששימוש בלתי הולם של המותג DSV והסימן המסחרי בשידול שירותי שילוח מטענים עשוי להתרחש מעת לעת על ידי גופים מחוץ או ללא זיקה ל- DSV
על DSV אינה מקובלת פרקטיקה כזו או על ההתחייבויות ועל האנשים האחראים להתנהגות כזו . DSV לא תישא בכל אחריות בגין אובדן, הוצאות או אי נוחות שנגרמו כתוצאה מהונאה הקשורה לשימוש בלתי מורשה זה במותג DSV ובסימן המסחרי. אם אינך בטוח שהגעת לאתר DSV רשמי או שיש לך את פרטי הקשר הנכונים, מומלץ ליצור קשר עם סניף DSV המקומי שלך כדי לקבל אימות. תוכלו למצוא את פרטי הקשר עבור כל משרדי DSV הרשמי סוכנים בדף האינטרנט www.gof.dsv.com.

הגבלת אחריות

המידע באתר זה מסופק "כמות שהוא" ו"זמין " ללא אחריות או מצג מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, לרבות, אך מבלי להגביל, את האחריות הגלומה בסחירות, התאמה למטרה מסוימת, אי הפרה, דיוק, עיתוי ושלמות.

מידע על מחיר המניה המוצג באתר הינו לפי הזנת נתונים של NASDAQ OMX קופנהגן עם כ- 20 דקות עיכוב, DSV אינה נושאת באחריות או בחבות של נכונות עדכון נתונים זה.

השימוש באתר זה הוא באחריותך בלבד. לא DSV ולא החברות המסונפות אליה אחראים לכל הפסד, אובדן הכנסה, רווחים והכנסות בין נזק ישיר, עקיף, עונשי, מקרי, מיוחד, תוצאתי או אחר, הנובע מגישה או משימוש באתר או בכל תוכן באתר, לרבות וירוסים, ללא קשר לדיוק או לשלמות של תוכן כזה.

כתב ויתור על פי חוק ניירות ערך של ארה"ב

DSV A / S אינה רשומה בארה"ב ולא מגישה דוחות לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC). לא נרשמו מניות של DSV A / S תחת חוק ניירות ערך של ארה"ב משנת 1933, כפי שתוקן, או כל תקנות ניירות ערך ממשלתיים אחרים, וכן לא נרשמו מניות כאמור בבורסה כלשהי בארה"ב.
כתוצאה, הרוכשים ומחזיקי המניות שהונפקו על ידי DSV A / S אינם יכולים להיעזר לפי חוק ניירות ערך בארה "ב בנוגע לרכישת מניות שהונפקו על ידי DSV A / S
DSV A / S מפרסמת את דוחותיה ומספקת מידע נוסף על פי חוקי דנמרק, הכללים והתקנות של בורסת נאסד"ק OMX קופנהגן, ולא בכל הנוגע לכל דרישות משפטיות או רגולטוריות בארה"ב או בכל תחום שיפוט אחר.

היפר-קישורים לאתרים חיצוניים

DSV אינה נושאת באחריות לתוכן או לפונקציונליות של אתרים חיצוניים שאינם מופעלים או נשלטים על ידי DSV.acy policy.

וירוסים, סוס טרויאני ואיומים אחרים

DSV תנקוט אמצעים סבירים כדי להגן על האתר הזה מפני וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים ואיומים אחרים. עם זאת, DSV אינה מתחייבת לכך שהאתר נקי מתוכנות מזיקות כאלה ותימנע מכל אחריות או אחריות הקשורים לאובדן או נזק מכל סוג שהוא בשל תכניות מזיקות המתקבלות מאתר זה או באמצעות קבצים שהורדו מהאתר.

תיקונים בהודעה משפטית

DSV נקטה טיפול סביר כדי להבטיח שתוכן האתר מדויק ועדכני, עם זאת, רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את ההודעה המשפטית על ידי עדכון פרסום זה. קוראי האתר כפופים לכל תיקונים כאלה ולכן כדאי לבקר מעת לעת בדף זה כדי לסקור את ההודעה המשפטית הנוכחית.

משפט וסמכות שיפוט

הודעה משפטית זו תהיה כפופה לחוק הדני. כל מחלוקת הנובעת מהודעה משפטית שאינה ניתנת לפתרון, או בהתייחס אליה, תיקבע על ידי בתי המשפט הדניים.

מדיניות הפרטיות

Dsv.com הוא אתר של DSV A / S ("DSV")

Hovedgaden 630
P.O. Box 210
DK-2640 Hedehusene
Denmark
CVR-no: 58 23 35 28
Telephone: +45 43 20 30 40
Email: info@dsv.com

להלן, אנו מתארים איזה סוג מידע אנו אוספים וכיצד אנו משתמשים במידע שנרכש ממשתמשי האתר שלנו. מדיניות זו חלה רק על אתר זה:

הגנת מידע

חברתDSV מגנה על הנתונים האישיים שלך ונוקטת באמצעי אבטחה ארגונית וטכנית על מנת להגן על הנתונים האישיים שלך כשאתה מבקר באתר שלנו.

נתונים אישיים ומטרות עיבוד נתונים

DSV עשויה לאסוף, לעבד ולהשתמש בנתונים האישיים שלך, כולל שמך, כתובת הדואר, כתובת הדואר האלקטרוני, מספרי הטלפון, הנייד והפקס שלך ומידע על המוצרים והשירותים של DSV שנרכשו על ידך. אנו עשויים לבקש מידע כגון תפקיד עבודה, תפקיד, ענף התעשייה, החברה והמדינה.

ייתכן שהנתונים שלך יעובדו למטרות הבאות:
• לספק גישה לאתר האינטרנט שלנו, כולל גישה לשירותים אלקטרוניים של DSV

• לטפל בהרשמתך ולהיכנס ל DSV און ליין  

• לאסוף נתונים סטטיסטיים של אורחים
• להקל על אספקת שירותי DSV ומוצרים ולהתאים את הבקשות שלך ובקשות
• למטרות המפורטות במדיניות Cookie של DSV

עיבוד נתונים בדנמרק והעברה לחברי הקבוצה בחו"ל

הנתונים האישיים שלך מאוחסנים על ידי המחשבים המארחים של Netgroup שותפינו בדנמרק. כארגון גלובלי אנו עשויים להעביר מעת לעת נתונים אישיים שאספנו לגופים אחרים בקבוצת DSV
DSV ו/או חברות קשורות אחרות של הקבוצה שלה באזור עשויות להעביר את הנתונים האישיים שלך למומחי צד שלישי לעיבוד באזור הכלכלי האירופי.

שימוש בנתונים למטרות שיווק ישיר

בהסכמתך DSV עשויה להשתמש במידע שסופק על ידך כדי לשלוח לך הצעות שהיא סבורה שתהיינה מעניינך. אם נבקש מידע אישי, נודיע לך על אופי העיבוד.
תוכל תמיד לבקש מידע נוסף, על ידי יצירת קשר.

גילוי נתונים לצד שלישי

באופן כללי DSV אינה משתפת מידע עם צדדים שלישיים כלשהם, למעט ספקי שירותים ויועצים.

עם זאת, במקרים מסוימים ייתכן שיהיה צורך להעביר, או לשתף נתונים עם צד שלישי מסוים.
נסיבות אלה עשויות לכלול העברות הנדרשות ל DSV על מנת לעמוד בהתחייבויותיו המשפטיות, להגן על הזכויות, הרכוש והבטיחות של DSV או של אחרים או במקרה של מכירת פירוק של חלק כלשהו מעסקי DSV או מנכסיה.

Cookies

לשם איסוף נתונים DSV משתמשת בקבצי cookie.
מטרת קבצים אלו הינה לשמור את ההעדפות שלך וכך לעזור לנו לשפר את הפונקציונליות של האתר ולהתאים את האתר במיוחד לך.
אם אינך מעוניין לקבל קבצי cookie יש לך אפשרות לציין זאת בדפדפן שלך.
מידע נוסף על כך ניתן לקרוא במדיניות cookie המפורטת באתר.

בטל רישום

המנוי לכל ידיעוני DSV מבוסס על הרשמה עצמית ואתה רשאי לבטלו בכל עת, למשל, על ידי שליחת דוא"ל או באמצעות הקישור שבתחתית כל עלון אלקטרוני.

אמצעי ביטחון

הנתונים האישיים שלך הינם באחריות DSV מטופלים בזהירות ומוגנים כהלכה, ע"י מדיניות הפרטיות של DSV.

הזכויות שלך

הנך מוזמן לבדוק את הנתונים שלך בכל עת ולבקש לעדכנם, להשלים / להסיר על ידי שליחת דוא"ל לאימייל: info@dsv.com או על ידי שליחת הבקשה שלך לכתובת DSV, המוזכרת לעיל.