open/close

מדיניות Cookie


קבצי Cookie הופכים את האינטראקציה בינך לבין האתר למהירה וקלה יותר.

חברת DSV משתמשת בקבצי Cookie על מנת לשפר את חוויית המשתמש, כאשר לאתר ניתנת הרשות 'לזכור' אותך למשך הביקור שלך או למשך ביקורים חוזרים.

קבצי Cookie ממלאים תפקידים שונים: זוכרים העדפות, מאפשרים לנווט בין עמודים בצורה יעילה יותר, משפרים חוויית משתמש ומאפשרים לאתר לגלות את סוג המידע שאתה מחפש.

במקרה ואתר לא משתמש בקבצי Cookie, הוא יקבלך כמבקר חדש בכל פעם שתעבור לעמוד חדש באתר. לדוגמה, לא תוכל להישאר מחובר בעת מעבר בין עמודים ללא קובץ Cookie 'שיזכור' את מצב ההתחברות שלך.

חברת DSV לעיתים נעזרת בקבצי Cookie על מנת להתאים לך אישית את התכנים הפרסומיים או השיווקיים, על בסיס המיקום ו/או הרגלי הגלישה שלך.

קבצי Cookie יכול שיוגדרו על ידי האתר שלנו (קבצי Cookie צד ראשון) או על ידי אתרים אחרים שמפעילים תוכן בעמודים שבהם אתה צופה (קבצי Cookie צד שלישי).

מה נמצא בקובץ Cookie ?

קובץ Cookie הוא קובץ טקסט פשוט שמאחסן השרת של אתר אינטרנט במחשב או במכשיר הסלולארי שלך. רק אותו שרת יוכל לאחזר או לקרוא את תכני אותו קובץ Cookie. כל קובץ Cookie ייחודי לדפדפן האינטרנט שלך ויכיל מידע אנונימי כמו מזהה ייחודי וגם ספרות ומספרים. הקובץ מאפשר לאתר לזכור דברים כמו ההעדפות שלך והעמודים שגלשת בהם.

סוגי קבצי Cookie

קבצי Cookie צד ראשון - קבצים המוגדרים על ידי אתר האינטרנט שבו אתה מבקר, ורק אותו אתר יכול לקרוא אותו.
קבצי Cookie צד שלישי קבצי Cookie צד שלישי מוגדרים על ידי ארגון שאיננו הבעלים של אתר האינטרנט שבו אתה גולש. לדוגמה, dsv.com משתמש בשירות Google Analytics, אשר מגדיר קובץ Cookie משלו לביצוע שירות זה. אתר האינטרנט שבו אתה גולש יכול גם להכיל תוכן שהוטמע מאתרים כמו YouTube או Flickr, לדוגמה, ואתרים אלה יכולים להגדיר קבצי Cookie משלהם. בעת שימוש בכפתורי שיתוף באתר אינטרנט, ייתכן והשירות שבחרת לשתף דרכו תוכן יגדיר קובץ Cookie. חברת DSV לא שולטת בהפצה של קבצי Cookie אלו. עליך לבדוק את אתר האינטרנט הרלוונטי של הצד השלישי למידע נוסף אודות קבצים אלה.

קבצי Cookie למערכה - מאוחסנים באופן זמני בלבד במהלך מערכת גלישה ונמחקים ממכשירו של המשתמש בעת סגירת הדפדפן.

קבצי Cookie מתמשכים - סוג זה של קובץ נשמר במחשב שלך למשך תקופה קבועה (בדרך כלל שנה ומעלה) ולא נמחק בעת סגירת הדפדפן. קבצי Cookie מתמשכים מובאים לשימוש כאשר עלינו לדעת מי אתה מעבר למערכת גלישה אחת. לדוגמה, אנחנו משתמשים בסוג זה של קובץ Cookie על מנת לאחסן את העדפותיך, כך שייזכרו לטובת ביקורך הבא.

קבצי  Flash Cookie - אתרים רבים משתמשים בנגן Adobe Flash Player כדי להציג תכני וידאו ומשחקים למשתמשים שלהם. לאדובי קבצי Cookies משלה, ולא ניתן לנהלם דרך הגדרות הדפדפן שלך, מכיוון שהם מובאים לשימוש על ידי נגן הפלאש למטרות דומות, כמו אחסון העדפות או ניטור משתמשים. קבצי Flash Cookie פועלים בצורה שונה עם הדפדפן. במקום קבצי Cookie נפרדים לצרכים מסוימים, אתר האינטרנט מוגבל לאחסון כל הנתונים בקובץ Cookie אחד. ביכולתך לשלוט בכמות הנתונים שתאוחסן באותו קובץ, אבל אין באפשרותך לבחור את סוג המידע המורשה לאחסון. חלק מיצרניות דפדפני האינטרנט מפתחות פתרונות שיאפשרו לך לשלוט בקבצים אלה דרך הדפדפן שלך, אך בשלב זה, במידה וברצונך להגביל או לחסום קבצי Flash Cookie, עליך לעשות זאת באתר האינטרנט של אדובי.

לידיעתך, הגבלת השימוש בקבצי Flash Cookie עלולה לפגוע בתוספים שזמינים לך, לדוגמה, סרגל הכלים בעמודי כתבות.

מדוע אנו מיידעים אותך על קבצי Cookie?
כל האתרים מחויבים על פי חוק ליידע משתמשים אילו קבצי Cookie של הדפדפן נותרים על הציוד של המשתמש או מובאים לשימוש. על המידע להיות תואם ל"צו מנהלתי למידע והסכמה נדרשת במקרה של אחסון או גישה למידע בציוד מסוף של משתמש קצה".
הצו המנהלתי דורש מאתר האינטרנט להשיג הסכמה מהמשתמש בעת אחסון קבצי Cookie של הדפדפן בציוד טכנולוגיית האינטרנט של המשתמש. נתת הסכמה זו על ידי השימוש באתר שלנו.

אנו משתמשים בקבצי Cookie הבאים:
Sitecore Analytics מבית Sitecore Corporation
Google Analytics מבית Google Inc.
ASP.NET מבית Microsoft Inc.
ShareThis מבית ShareThis, Inc.
Pardot מבית Salesforce
Hotjar מבית Hotjar Ltd.

Sitecore Analytics מכיל מזהה אקראי לזיהוי הדפדפן שלך. קובץ ה-Cookie של הדפדפן זמין רק לעורכי האתר ומשמש לניתוח שימוש המבקרים באתרי DSV בלבד.   תקף לעשור.

 Google Analytics אוסף נתוני תעבורה באתרי DSV לדוגמה, אילו אתרים ואלמנטים באתר האינטרנט מובאים לשימוש נפוץ. עורכי האתר משתמשים בסטטיסטיקה מ-Google Analytics לשיפור הידידותיות למשתמש. תקף לשנתיים.

ASP.NET – Sitecore מתבסס על הפלטפורמה המקוונת ASP.NET מבית מיקרוסופט, מכיל מזהה לזיהוי משתמש חוזר.

ShareThis הוא קובץ Cookie צד שלישי, המובא לשימוש בסרגל הכלים בכל עמודי הכתבות עבור שיתוף תוכן. זה קובץ מתמשך.

קובץ Cookie תקף לשנתיים. קוד המעקב של Pardot מנטר את פעילויות המבקרים באתר זה בלבד. קבצי Cookie צד שלישי למעקב אינם נאספים דרך קוד המעקב של Pardot, וקוד המעקב של Pardot אינו עושה שימוש במידע מקובץ Cookie של צדדים שלישיים בזמן שהמבקרים נמצאים באתר האינטרנט. קבצי Cookie של Pardot לא מאחסנים מידע אישי כלשהוא, אלא את מספרי הזיהוי של המבקרים בלבד. קובץ ה-Cookie תקף לעשר שנים. הנתונים משמשים את עורכי האתר של DSV לצורך שיפור חוויית המשתמש.

Hotjar הוא קובץ Cookie צד שלישי מתמשך לניטור התנהגות משתמשים באתר, כגון הדרך שבה משתמשים מקליקים וגוללים. Hotjar מסתמך על מידע אנונימי ולכן לא נאסף או נשמר מידע אישי. Hotjar מוטמע בעזרת Google Tag Manager, כלי מקוון לניהול תגיות שמסייע לניטור. Hotjar משמש את עורכי האתר לשיפור חוויית המשתמש. תקף לשנה אחת.
Hotjar משמש גם לסקרים מהירים על בסיס מידע המשתמשים. במידה ותוספים אלו מובאים לשימוש, ייתכן ויעובד מידע אישי. כל עיבוד מסוג זה יבוצע תמיד בזהירות ביחס להגנת המידע האישי. למידע נוסף: ראה את מדיניות הפרטיות שלנו.

כיצד אני מסיר קבצי Cookie של הדפדפן?

אם אישרת קבצי Cookie של הדפדפן מאתרי האינטרנט של DSV, ניתן להסיר אותם בכל עת בהגדרות הדפדפן שלך.

כיצד אני חוסם קבצי Cookie של הדפדפן?

ניתן לחסום חלק או את כל קבצי ה-Cookie, לפי העדפתך, או אפילו למחוק קבצי Cookie שכבר הוגדרו. לידיעתך, תאבד חלק מהאפשרויות של אתר האינטרנט במידה ותחסום או תמחק קבצי Cookie.  אם אין ברצונך לקבל קבצי Cookie, תוכל לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שיודיע לך כאשר קבצי Cookie נשלחים אליו או שתוכל לסרב קבלת Cookie באופן כללי. באפשרותך גם למחוק קבצי Cookie שכבר הוגדרו.  אם ברצונך להגביל או לחסום קבצי Cookie של הדפדפן, אשר הוגדרו במכשירך, באפשרותך לעשות זאת דרך הגדרות הדפדפן. כפתור העזרה בדפדפן שלך יוכל להסביר לך כיצד. לחילופין, תוכל לבקר באתר www.aboutcookies.org, אשר מכיל מידע מקיף על דרכי הביצוע ועל מגוון רחב של דפדפנים לשולחן העבודה.

שאלות נוספות
למידע נוסף על הדרך שבה אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך, אנא ראה את מדיניות הפרטיות שלנו.
לשאלות או מידע נוסף על השימוש של DSV בקבצי Cookie, צור קשר עם DSV בכתובת הדוא"ל: info@dsv.com

אנו משתמשים ב cookie למטרות סטטיסטיות ולשיפור חוויית המשתמש. אם אתה גולש באתר זה, אתה מסכים לשימוש ב cookie. קרא עוד במדיניות cookie Close