open/close

יום עיון

הזמנה למפגש: חדשנות טכנולוגית בניהול סיכונים בשרשרת האספקה / 16.1.19

 
9:30 כשסיכון ואיכות נפגשים – ירון זיו, מנהל הבטחת איכות, Novolog
כיצד על הארגון לנהל את הסיכון?
הצגת Case Study

10:10 על ניהול סיכונים, דוחות כספיים, ותזרים מזומנים – ירון נחמנה, מנכ"ל Practical SCM
האמרה המפורסמת "Cash is King" נכונה היום יותר מתמיד. מדוע?
מהו ה - Benchmark מול חברות הפארמה בעולם?

10:40 הפסקת כיבוד ו- Networking

11:00 ניהול סיכונים וחיזוי באמצעות Big Data

11:30 Open Innovation - ד"ר גיל אבנימלך, ראש תחום היזמות וראש ההתמחות באסטרטגיה ויזמות עסקית
בפקולטה למנהל עסקים, הקריה האקדמית אונו

12:00 סיכום

להרשמה ופרטים: info@il.dsv.com