open/close

חברת הספנות MSC הודיעה על הוזלות בהיטלי צפיפות

MSC הודיעה על ביטול היטל צפיפות בנמל חיפה ועל הוזלת החיוב מ $200 ל $160 למכולה בנמל אשדוד

לקוחות יקרים,
אנו שמחים לעדכנכם כי חברת הספנות MSC הודיעה על ביטול היטל צפיפות בנמל חיפה
ובנמל אשדוד- על הוזלת החיוב מ $200 ל $160 למכולה