open/close

הודעה על עליית מחירי השילוח האווירי של חברת CAL

השבוע יצאה חברת קאל בהודעה רשמית לגבי התייקרות גורפת של מחיריי השילוח האווירי יבוא/יצוא אל ומאירופה.

לקוחות יקרים,

השבוע יצאה חברת קאל בהודעה רשמית לגבי התייקרות גורפת של מחיריי השילוח האווירי יבוא/יצוא אל ומאירופה.

עלות החיוב: 10 סנט לקילו, תרשם תחת הסעיף: Due Carrier.

תוספת זו תחוייב על ידינו תחת סעיף חיוב נפרד החל מתאריך ה 01.01.19