open/close

היערכות הלקוחות לחופשת הקיץ

לקוחות יקרים,
כבכל חופשת קיץ, אנו מבקשים את היערכותכם המוקדמת, בשליחת הנחיות כשבועיים מראש, למשלוחים הצפויים במהלך אוגוסט והחגים.
כידוע, בחופשת הקיץ קיימות בעיות מקום ביבוא מאירופה ומהמזרח.

 

חברות הספנות מצמצמות הפלגות ומקטינות נפח אוניות, דבר המשפיע על זמינות ומחירים.
בנוסף, רב חברות המשאיות אינן פועלות באוגוסט ונדרש תיאום מראש, בשל חוסר בנהגים.
אנו ממליצים לתת הנחיות לספקים לקדם הזמנות לשבוע הראשון והשני של אוגוסט.