open/close

מסופי מטענים אוירייים - הערכות לקראת החגים

לקוחות יקרים,
כמידיי שנה תקופת החגים הינה תקופה עמוסה במסופי המטענים ממן וסוויספורט,
עומס זה גורם לעיכובי קליטה ושחרור המטענים מהמסופים.

השנה באופן מיוחד צפויים עומסי שיא, בשל העובדה שישנם 9 ימי עבודה רשמיים בלבד.
ביכולתכם להקל על העומסים אלה על ידי משיכת המטענים במהלך תקופת החגים ולא לאחריהם.
שימו לב שהמסופים פתוחים גם בחגים.