open/close

דחיית הדרישה להצהרת מקור על-גבי החשבון

דחיית הדרישה להצהרת מקור על-גבי החשבון
לצורך הערכות היבואנים (בהסכם סחר ישראל - ארה"ב)

הננו להודיעכם כי מינהל המכס דוחה ב- 3 חודשים את מועד תחילת הוראת השעה שנקבעה בסעיף 14(ב)(4) לצו תעריף המכס, בנוגע לביטול הדרישה לתעודת המקור (FORM A) .
דחייה זו נועדה לאפשר ליבואנים להיערך להכנסת ההצהרה על גבי החשבון (או על גבי מסמך מסחרי אחר), במקרים בהם הטובין זכאים להעדפת מכס.
ככל הנראה, לא תינתן הארכה נוספת ובפרק זמן זה יש להיערך בהתאם ולוודא ביבוא לישראל, שכל הספקים ערוכים להכללת ההצהרה על גבי החשבון (או כל מסמך מסחרי אחר).
לתשומת לבכם, בעוד שלושה חודשים תעודת המקור Form A -certificate of origin , ע"פ הסכם הסחר ישראל ארה"ב, לא תהייה קבילה יותר ולא ניתן יהיה להגישה למכס.
כדי ליהנות מהעדפת מכס ע"פ ההסכם בעת יבוא טובין לישראל, רק הצהרה על גבי החשבונית, או על גבי מסמך מסחרי, תהיה קבילה להגשה למכס.
אנא היערכותכם בהקדם כדי להימנע מעיכובים בשחרור הטובין.
יבואנים - אנא וודאו שכל הספקים האמריקאים שלכם ערוכים בהתאם, מטענים שיגיעו ללא ההצהרה על החשבון לא יוכלו ליהנות מהעדפת מכס בהתאם להסכם הסחר 
אנו משתמשים ב cookie למטרות סטטיסטיות ולשיפור חוויית המשתמש. אם אתה גולש באתר זה, אתה מסכים לשימוש ב cookie. קרא עוד במדיניות cookie Close